Informace pro pacienty před operací

přijem pacienta do nemocnice

Co mít s sebou před operací:

 1. Vyplněný předoperační formulář odpovídající naplánované operaci
 2. Aktuální interní předoperační vyšetření, které nesmí být starší než 2 týdny (zajistí Vám ho Váš praktický lékař).
 3. V případě výskytu oparů informujte svého ošetřujícího ortopeda.
 4. Před operací je nutné přerušit užívání některých léků, například perorálních antidiabetik – konzultujte s Vaším ošetřujícím lékařem.
 5. Laboratorní výsledky.
 6. Průkazku pojištěnce a občanský průkaz.
 7. Poslední zprávu od doporučujícího lékaře a případné další nálezy.
 8. Potvrzení o pracovní neschopnosti – pokud ho nemáte, bude vystaveno během hospitalizace v případě potřeby.
 9. Léky – doporučujeme si vzít s sebou Vaše vlastní, aby bylo zajištěna dostupnost všech potřebných léčiv
 10. Hygienické potřeby
 11. Oblečení k pobytu (pyžamo, župan), přezůvky.
 12. Berle a ortézu (pokud máte).
 13. RTG snímky (pokud máte u sebe).
 14. Prosíme o oholení operovaného kloubu 1 den před operací.
 15. Šperky a cennosti nechte prosím doma.
 16. Dítě do 18 let musí být v doprovodu rodičů (u prarodičů musí být plná moc).

Průběh hospitalizace:

Nástup k operaci je ráno v 6:30 hodin na oddělení jednodenní ortopedické péče v nemocnici v Plané u Mariánských Lázní (2. patro). K dispozici máte moderně a funkčně vybavené pokoje.

V den operace se již od půlnoci nesmí nic jíst, pít ani kouřit. Před výkonem s Vámi promluví a vyšetří Vás operatér, který bude zákrok provádět.

Před operací je potřeba vyplnit formulář pro anesteziologa. Formuláře můžete vytisknout a vyplnit předem. Po operaci jsou podávány léky k tlumení bolesti v injekční, tabletové či čípkové formě. K prevenci trombózy je podáván nízkomolekulární heparin (Zibor), a dolní končetiny jsou bandážovány elastickými punčochami nebo obinadly. Většinou je 6 hodin po operaci ponechán odsavný drén v operovaném kloubu.

Při propuštění následuje převaz operační rány, odstranění drénu, vydání hospitalizační zprávy a propuštění do domácí péče. V některých případech je možnost přeložení na RHB oddělení k dalšímu doléčení. Po operaci je zakázáno řídit motorová vozidla, proto je nutné si zajistit odvoz.

Pooperační režim:

Po propuštění je vhodné dodržovat maximální šetření a klidový režim. K prevenci trombózy se doporučuje pokračovat v injekčním podávání nízkomolekulárního heparinu. Po propuštění obdržíte recept na tento lék, který si aplikujete podle instrukcí sester do podkoží jednou denně po dobu 5-7 dnů. Pro snížení rizika infekce se nedoporučuje odstraňovat obvaz a operační rána by neměla přijít do kontaktu s vodou. V případě prosáknutí obvazu je možné jej vyměnit v čistotě. Mírně zvýšená teplota patří k běžnému pooperačnímu průběhu. Při teplotě nad 38 °C je vhodné užít lék na snížení teploty (např. Paralen, pokud na něj nejste alergičtí) a kontaktujte svého ortopeda. Bolesti je vhodné tlumit analgetiky a ledem (např. Paralen 500 mg – 2 tbl. po 6 hodinách v kombinaci s Dolmina 50 mg – 1 tbl. po 12 hodinách). Při obtížích (výrazné bolesti, trvající teploty nad 38 °C, masivní prosakování obvazu nebo jiné komplikace) je lepší ihned kontaktovat svého doporučujícího nebo praktického lékaře. Kontrola, převaz a vyjmutí stehů probíhá přibližně 7-12 dní po operaci u operatéra nebo u doporučujícího lékaře.

Pooperační kontrola:

Postupujte podle pokynů ve vaší propouštěcí zprávě. V akutních případech můžete vyhledat lékaře. O víkendu je akutní péče zajištěna v okolních krajských a fakultních nemocnicích.

Anestézie:

Většina operací probíhá v celkové anestezii. Pro urychlení administrativy můžete předem přečíst a vyplnit informovaný souhlas s anestezií. Případné dotazy Vám operatér nebo anesteziolog zodpoví před operací.